Zajímavé odkazy
..............................................................................................................

 • DANĚ
 • MZDY
 • POJIŠTOVNA
 • SOCIÁLKA
Účetnictví Alena Velická
..............................................................

Mzdové účetnictví
........................................................................................................
 • vedení mzdového účetnictví včetně všech hlášení, formulářů a kontrol
 • řešení daňových problémů
 • kompletní zastupování na úřadech
 • zpracování závěrek a daňových přiznání


Daňová evidence
.......................................................................................................
 • zpracování závěrek a daňových přiznání
 • vedení daňové evidence, pro plátce i neplátce DPH
 • zpracování přiznání k dani za rok k
 • kompletní zastupování na úřadech


Účetnictví
........................................................................................................
 • zpracování účetních dokladů
 • příprava podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty
 • tvorba rozvahy a výkazů zisků a ztrát
 • evidence hmotného i nehmotného majetku
 • statistické výkazy
 • digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříku

VAŠE ČÍSLA, MOJE STAROST !